Oscar II Fort, Bilder

Här nedan finns historiska bilder från början av 1900-talet.


Älfsborgs fästning början av 1900-talet


Claes Grill - Fortifikationsbefälhavare


Samuel Bolling 1926 - Divisionschef

För besök till Oscar II Fort.
Välj "Evenemang" i menyn för mer info.